×

Herroepingsrecht voor consumenten

Als particulier kun je een product dat je bij ons via internet hebt afgenomen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst en/of bestelling annuleren. Dit moet dan binnen de bovengestelde termijn gebeuren. Je bent niet verplicht hiervoor een reden op te geven, maar die wordt wel door ons op prijs gesteld.

Bestelt u bij ons een hosting dienst als particulier, dan kan dit alleen vooraf door directe betaling online. Hiermee wordt de dienst ook direct in werking gezet. Als u bij ons als particulier een hosting dienst besteld, ziet u dan ook nadrukkelijk af van uw herroepingsrecht.

Als particuliere Klant van ImHosted.NL kan de herroeping gedaan worden door het indienen van onderstaand Herroepingsrecht formulier. Reeds betaalde bedragen worden dan zo snel mogelijk kosteloos teruggestort op je rekening. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden en enkele uitzonderingen van het Herroepingsrecht, zoals hieronder beschreven

Het herroepingsrecht geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Klant kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht voor zover de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk na het aangaan daarvan in de fase van uitvoering treedt, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – hosting, in het geval een verzoek om registratie van een Domeinnaam reeds is uitgevoerd, de registratie van een betaald SSL Certificaat, werkzaamheden in opdracht zoals een website bouwen, grafisch ontwerp en/of schrijven van content voor Klant reeds zijn en/of worden verricht en/of Klant reeds gebruik heeft gemaakt van aangeschafte online diensten ten behoeve van verwerven van verdiensten, danwel het verspreiden van reclame, opruiende, discriminerende of anderzijds onwelgevallige teksten en/of misbruik maakt van de dienst voor criminele praktijken.

Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Klant uitdrukkelijk anders aangeeft. Er zullen hiervoor door ImHosted.NL geen kosten in rekening worden gebracht.

Om hiervoor in aanmerking te komen dienen in onderstaand formulier de juiste gegevens te worden ingevuld. Bij het achterwege laten van informatie, of het opgeven van foutieve informatie verspeelt Klant mogelijk het recht op Herroeping, tenzij Klant deze binnen gestelde termijn alsnog correct weet aan te leveren. ImHosted.NL behoudt zich wel het recht voor om bij herhaalde aanspraken op het Herroepingsrecht account en/of IP-adres van Klant te blokkeren, om verdere Herroepingen te voorkomen.